Nyheter och Aktiviteter

Nyheter och Aktiviteter

Årsmöte

NyheterPosted by Maria Thu, February 23, 2017 20:21:53

Lördagen den 18 februari hade Björneborgs Hembygdsförening årsmöte i Missionshuset.
Ett 20-tal medlemmar hade infunnit sig till mötet, som inleddes med kaffe, Björneborgsbakelse och underhållning av Lars ”Pinnen” Bergström och Christina Persson.
Därefter vidtog mötesförhandlingarna med Christer Nordgren som ordförande och Maria Berglund som sekreterare. Förhandlingarna inleddes med parentation, för under året avlidna medlemmar. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter var det val av tre styrelseledamöter för 2 år. Valda blev Christer Nordgren, Maria Berglund och Claes Berglund. Till styrelseledamot för 1 år valdes Birgit Andersson och till revisor för 2 år valdes Marianne Dufva.
Årsavgiften för 2018 fastställdes till 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Efter mötesförhandlingarna tackade Christer för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sedan fortsatte underhållningen med mycket uppskattad sång och musik samt många trevliga Björneborgsminnen och historier, eftersom Lars ”Pinnen” är uppvuxen i Björneborg, även publiken bidrog med minnen och historier.
De överblivna Björneborgsbakelserna levererades till äldreboendet Skogshyddan där de rönte stor uppskattning.  • Comments(0)//nyheter1.bjorneborgshembygdsforening.se/#post53